به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲  نشست مشترک دبیر انجمن های اسلامی بازار و شهردار ناحیه ۳ برگزار شد در این نشست دو طرف بر هم افزایی مدیریت شهری و بازاریان در جهت تسهیل امور خدمت رسانی به شهروندان و کسبه تاکید کردند
در ادامه اله وردی به همراه امانی دبیر جامعه انجمن های اسلامی بازار از ایستگاه آتش نشانی بازار، تیمچه حاجب الدوله و راسته های بازار بازدید کردند و اقدامات انجام شده در خصوص رفع مشکلات و ایمن سازی بازار را موردبررسی قراردادند.