به گزارش اکونا پرس،

شهردار منطقه چهار تهران از بهره برداری مجموعه ورزشی چند منظوره حکیمیه تا نیمه اسفندماه سال جاری خبر داد.