به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار "احسان اوگی "رئیس اداره توانمند سازی و مشارکت های محیط زیست پاکسازی و حفاظت از محیط زیست در راستای فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ  را رسالت اداره کل دانست و گفت:  آموزش چهره به چهره و فرهنگ سازی با کمک و مشارکت مردمی میسر است و پاکسازی پردیس فرهنگی اجتماعی در روز 22 بهمن باری دیگرهمدلی و همراهی مردم وفعالان محیط زیست را به ما نشان داد.

وی اظهار داشت: پاکسازی مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با مشارکت داوطلبین و دبیران محیط زیست مناطق ۲۲ گانه و بخشی از شهروندان دوستدار محیط زیست صورت گرفت.