به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4، این جلسه با حضور کمالی زاده شهردار منطقه 4، معاونین خدمات شهری و محیط زیست، اموراجتماعی و فرهنگی، مدیران ادارات بازرسی، حقوقی، روابط عمومی، پسماند، یگان حفاظت و شهرداران نواحی ۹گانه برگزار شد .

کمالی زاده در این نشست با تاکید بر دستورات شهردار محترم تهران در این زمینه گفت: همان طور که دکتر زاکانی شهردار محترم تهران درخصوص حذف صحنه هایی همچون کتفی کولی ها، معتادان، کودکان کار، زباله گردها و ... از چهره شهر تاکید داشتند، تمام همت خود را در این موضوعات به کار گرفته و تا سرانجام رسیدن این مقصود تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: متاسفانه برای این معضل طی سال های گذشته اقدامات جدی صورت نگرفته و به این خاطر رسیدگی به موضوعات مطرح شده همت بالا می طلبد.

شهردار منطقه 4 گفت: این یک حقیقت است که شهر از آن شهروندان بوده و ایشان صاحبان اصلی هستند و از این رو امنیت ورفاه آنان در محیط شهر حق مسلم آنهاست.

وی ادامه داد: در این راستا پاک سازی شهر از ناهنجاری های شهری و احساس امنیت مردم از دغدغه های اصلی مدیریت شهری است که می بایست به صورت جدی تری به آن رسیدگی شود.شایان ذکر است این جلسه به طور گسترده بر پاک سازی سیمای شهر از پدیده های ناهنجار معتادان متجاهر، تکدی گری، زباله گردی و مساله کودکان کار تمرکز داشت.