به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ در این جلسه تغییر نام ۱۸ معبر و یک بوستان در تهران پس از تصویب شورا در دستور کار مناطق قرار گرفت و در منطقه ۲۱، بوستان بانوان در دست احداث به نام "بانو گوهرشاد" و کوچه گل سرخ وردآورد به نام "شهید محمدعلی رضایی" نامگذاری شد