به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ حیدرزاده افزود: این عملیات در خیابان شهید عراقی انتهای کوچه گل سرخ به منظور سهولت  در تردد شهروندان اجرایی شد.