به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی شهرداری منطقه۱۲، فرزاد هنرور  ضمن تاکید بر اهمیت و نقش آموزش عمومی در مراقبت از محیط زیست و پرهیز از رهاکردن زباله ها در طبیعت گفت: بسیاری از زباله ها و مواد دور ریختنی به خصوص کیسه های پلاستیکی و فیلتر سیگار بلای جان طبیعت و غذای بعضی از حیوانات شده و از این رو آسیب های جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد می کند.

وی با اشاره به اهمیت گرامیداشت برنامه های مناسبتی برابر تقویم ملی و جهانی محیط زیست و اجرای برنامه های نمادین برای جلب مشارکت عمومی، افزود:  همزمان با هفته زمین پاک با همکاری سرای محله هرندی ،  کارگاه آموزشی حفاظت از زمین ویژه  کودکان و نوجوانان  محله هرندی در بوستان زندگی برگزارشد و به طور نمادین این بوستان پاکسازی شد. 

معاون خدمات شهری ومحیط زیست منطقه ۱۲ در پایان با اشاره به تاثیر سازمان های مردم نهاد در جامعه اظهار داشت: امروزه بیش از گذشته به مشارکت سمن‌ها برای حل مشکلات محیط زیست نیازمند هستیم که در این راستا ایجاد زیرساخت‌های مناسب، ترسیم چارچوب‌های همکاری و تعامل مثبت در راستای قوانین ناظر بر حفظ محیط زیست باید در برنامه‌های اولویت دار قرار گیرد.