به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار ؛ «حلیا سادات حسینی» در نشست هم اندیشی دبیران محیط زیست مناطق ۲۲ گانه با حضور رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد؛ با اشاره به اهمیت بررسی ابعاد زیست محیطی و جایگاه محیط زیست شهری در زندگی روزمره شهروندان گفت: امروزه توجه به مسائل زیست محیطی در برنامه ریزی ها، فعالیت ها و اقدامات توسعه در شهرها می تواند گامی موثر در جهت بهبود وضعیت محیط زیست و در نتیجه ارتقاء سطح کیفیت زندگی شهروندان باشد. 

حسینی از دبیران خانه‌ها و کانون‌های محیط زیست مناطق به عنوان رابطین بین مجموعه مدیریت شهری و شهروندان یاد کرد.

وى در ادامه خطاب به دبیران محیط زیست مناطق ۲۲ گانه با بیان اینکه فعالیت دبیران محیط زیست به عنوان سفیران محیط زیستی در سطح مناطق می تواند با شناسایی چالشها و معضلات محیط زیستی در سطح منطقه بسیار راهگشا باشد گفت: شما میتوانیدبا تعیین راهکار موثر در جهت مدیریت، زمینه ساز ارتقاء کیفیت محیط زیست شهر گردید.