به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹،رزم آور پس از بازدید از محور ویژه بلوار مطهری حدفاصل میدان بخشنده تا بلوار شکوفه طی نشستی بر اهتمام ویژه در ارتقای نگهداشت شهر و رسیدگی به وضعیت معابر در حوزه های خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و فنی و عمرانی با اصلاح نواقص احتمالی تأکید کرد.

این مسئول خواستار اصلاح و بازسازی چراغ های راهنمایی و تابلوهای هدایت مسیر در محور شکوفه و بخشنده و رنگ آمیزی، جمع آوری فضای سبز و سنگ فرش کردن رفیوژ میانی و حاشیه خیابان مطهری شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ضمن تأکید بر ترمیم آسفالت محور مطهری شکوفه خواستار پیگیری به منظور اجرای برچسب کنی در این محور و استقرار نیوجرسی در اطراف زمین بایر ابتدای خیابان مطهری تقاطع شکوفه و رنگ آمیزی آن و همسطح سازی و اصلاح زیر مخزنی و مخزن در این محور شد.

اصلاح و همسطح سازی دریچه های تقاطع شکوفه بخشنده در هر دو طرف، بررسی و اصلاح نشست پیاه راه در این تقاطع و رنگ آمیزی کافوها و پایه های تابلو پرچمی در محور شکوفه و بخشنده  از مسائل مورد تأکید رزم آور بود.

براساس این گزارش انعقاد و اجرای قراردادهای معاونت های اجرایی با اولویت اجرای محورهای ویژه، توسعه محلی و بیست گانه،اجرا و پیگیری بخشی از قرار دادها مطابق با تفویض اختیار به نواحی،اصلاح میدان بخشنده (ترمیم آبنما و یا ایجاد فضای سبز)، تعیین تکلیف نیوجرسی میدان بخشنده، بازسازی و رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس و رسیدگی به وضعیت کانال شکوفه به منظور امکان حذف دریچه از دیگر مصوبات دور نظارت ستادی منطقه ۱۹ در ناحیه دو است.

شایان ذکر است در نظارت ستادی ناحیه دو از معابر شکوفه، مطهری، بخشنده و...بازدید شد.