به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 2؛ علی اصغر طاهری گفت:در راستای ترویج فرهنگ تفکیک پسماند از مبداء و مسئولیت اجتماعی دانش آموزان در این خصوص، برنامه های آموزشی و فرهنگی در قالب نمایش عروسکی در مدارس اجرا می شود.

وی افزود:آموزش تفکیک زباله از مبدا در قالب نمایش عروسکی به دانش آموزان، یک روش کارآمد برای نشر فرهنگ مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست است. این آموزش با استفاده از نمایش عروسکی و با محوریت بازیافت، به دانش آموزان این امکان را می‌دهد تا با شناخت بهتر پسماندها و روش‌های مناسب تفکیک آنها، در فرایند مدیریت پسماند شرکت کنند

وی اجرای برنامه های آموزشی  نوماند در مدارس را گام مؤثری در آموزش و ترویج فرهنگ تفکیک پسماند از مبداء دانست و افزود: در حال حاضر 47  برنامه‌ی نمایشی با موضوعیت اهمیت تفکیک پسماند خشک از مبدأ و معرفی اپلیکیشن نوماند در مدارس اجرا شد.