به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی شهرداری منطقه۱۲، جلسه هماهنگی طرح الگوی خدمت با حضور وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه، معاونان خدمات شهری ومحیط زیست و فنی وعمران ،شهرداران نواحی شش گانه و جمعی از مدیران منطقه برگزار شد.

وحیدرضا انارکی محمدی در این جلسه گفت : طرح الگوی خدمت در منطقه ۱۲ محورهای ۱۷ شهریور،جمهوری،مولوی،فردوسی و مصطفی خمینی با دربرگیری همه موضوعات ترافیکی، عمرانی و خدمات شهری اجرایی می شود که ارزیابی وپیمایش میدانی چند محور آن اتمام یافته است. وی موقعیت منطقه ۱۲ را از لحاظ جغرافیایی، سیاسی،تاریخی،اقتصادی و..بین مناطق ۲۲ موقعیت ویژه ای دانست و از معاونان، شهرداران نواحی شش گانه ومدیران ادارت خواست تا با حساسیت ویژه ای بر امور مربوط به منطقه وارائه کارویژه خود تمرکز کنند.

شهردار منطقه۱۲ در ادامه به موضوع مدیریت جمع آوری پسماند در منطقه اشاره کرد و از معاون خدمات شهری ومحیط زیست منطقه درخواست کرد تا در محورهای اصلی منطقه تعداد ماشین های جمع آوری پسماند افزوده شود. وحیدرضا انارکی محمدی در ادامه با اشاره به موضوع تفویض اختیار به شهرداران نواحی، بر ضرورت قرارداد با پیمانکار مستقل هر ناحیه برای مدیریت موضوعاتی مانند رفع خطر فوری ساختمان ها و...تاکید کرد. شهردار منطقه ۱۲ همچنین از تعیین تکلیف املاک اوقاف منطقه در جلسه ای که با معاون مالی واقتصاد شهری شهرداری داشت خبر داد و تهیه لیست املاک اوقافی منطقه را در دستور کار قرار داد. شهردار منطقه ۱۲ در پایان جلسه از اقدامات شهرداران نواحی در اجرای طرح ۳۶۰ درجه با اهدای لوح تجلیل کرد.