به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، علی اصغر کمالی زاده در این باره گفت: اهمیت فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع به‌حساب می‌آید. مهم‌ترین اثرات فضای سبز در شهرها کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، تلطیف هوا و جذب گردوغبار است.

وی ادامه داد: نتایج این مهم در حدی است که بدون وجود آن ممکن نیست شهرها پایدار بمانند؛ بنابراین فضای سبز به‌عنوان بخشی از بافت شهرها و نیز از خدمات ضروری شهری نمی‌تواند جدا از نیازهای جامعه شهری باشد. 

کمالی زاده افزود: در این راستا طبق روال همیشه از ابتدای سال جدید نیز اقدامات توسعه فضای سبز در این منطقه به طور جدی در حال انجام است.

شهردار منطقه ۴ با اشاره به جزییات این عملیات گفت: کاشت ۳۰۵۰۸ اصله درخت و درختچه، ۲۵۰۰ مترمربع گلکاری، ۴۰۰ هزارمترمربع علف تراشی و هرس ۶۰۵۰۰ مترطول فرم ترون اقداماتی است که برسرانه فضای سبز منطقه افزود.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه این عملیات می توان به ۴۵ مورد ایمن سازی بوستانی، 46 مورد رفع نقص وسایل بازی کودکان، ۴۵ مورد مرمت مجموعه های بدنسازی، رفع خاموشی و رفع نقص ۹۲ پایه برج نوری و ۱۲۰۰ مترمربع نصب کفپوش جدید زمین های بازی کودکان اشاره داشت.