به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه2،علی اصغر طاهری با اشاره به اینکه فعالیت فودکارها نیازمند اخذ مجوز هستند افزود: فعالیت فود کارها بدون رعایت اصول، علاوه بر مشکلات ترافیکی و زیست محیطی با ایجاد سد معبر در فضاهای شهری تجاوز به حقوق شهر و شهروندان محسوب می شود.

وی افزود: درهمین راستا طرح ساماندهی فعالیت این مشاغل سیار با هماهنگی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران آغاز شده است.

معاون شهردار منطقه 2 گفت: در این طرح مشاغل سیار که در مکان های نامناسب فعالیت دارند به مکان هایی با شرایط مناسب و بدون ایجاد مشکلات ترافیکی و زیست محیطی منتقل می شوند.

طاهری، به برخی از قوانین و مقررات فعالیت کارفود‌ها درسطح شهر اشاره کرد و گفت: رعایت قوانین و مقررات ترافیکی به‌منظور جلوگیری از ترافیک در سطح معابر، در نظرگرفتن فاصله استاندارد و مناسب نسبت به بافت مسکونی، اماکن دولتی و اداری، رعایت مقررات شهری و زیست‌محیطی ، توجه به زیبایی بصری و سیمای شهر و مطلوب از‌جمله نکاتی است که همه متصدیان خودرو‌های عرضه غذا ملزم به رعایت بی‌چون و چرای آن هستند و در غیراین صورت حسب وظیفه قانونی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و مجوزشان تمدید نخواهد شد.