به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران؛ "اصغر عطایی" بر ضرورت انجام  فعالیتهای محیط زیستی به صورت علمی اشاره کرد و گفت:  محیط زیست قاعدتا بر سلامت همه موجودات و آینده همه افراد جامعه تاثیرمی گذارد.جهت حفظ این محیط و تلاش برای بهیود شرایط زیست محیطی کشور داشتن آگاهی و دانش نسبت به معضلات و مشکلات و تهدیدهای محیط زیستی می تواند بسیار راهگشا با شد خصوصا اگر آموزش و آکاهی از سنین کودکی آغاز شود چرا که جوانان امروز مدیران و مسئولین آینده کشور هستند.

وی همچنین به فعالیت جهادی در مناطق اشاره کرد و افزود : جایگاه محیط زیست در فعالیت های شهری جایگاهی موثر و ضروری است لذا باید در انجام فعالیت ها و ماموریت های شهری در صحنه باشیم  و به صورت جهادی کار کنیم تا بتوانیم بیشترین نتیجه را دریافت کنیم.

عطایی در پایان صحبتهای خود به اهمیت راه اندازی خانه های محیط زیست اشاره کرد و گفت :خانه های محیط زیست یکی از بسترهای اصلی برای مردمی سازی فعالیت های این حوزه و فضایی برای گفتگو، بحث، چالش و مطالبه گری است که باعث می شود سواد و دانش محیط زیستی مردم افزایش و در نهایت محیط زیست حفظ شود.