به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19، حسین اخگر پور افزود: با اخذ حکم قضایی یک هکتار از اراضی در روستا های کاشانک و نظام آباد  ناحیه چهار آزاد سازی و به عرصه زمین های کشاورزی بازگشت.

وی بیان کرد: آزاد سازی این اراضی در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی انجام شد.

این مسئول با اشاره به اینکه تغییرکاربری اراضی اغلب برای احداث باغ و ویلا انجام می شود تصریح کرد: در همین راستا طی این عملیات نسبت به رفع خلاف اتاقک، پرچین و دیوارچینی اقدام شد.

اخگر پور یاد آور شد: با توجه به اینکه نواحی چهار و پنج این منطقه در حریم واقع شده گشت زنی و بازدید های میدانی به منظور کنترل و جلوگیری از تغییر کاربری در این محدوده به طور مستمر انجام می شود.