به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، مهدی رضایی مالیدره، معاون خدمات شهری و محیط زیست با اعلام این خبر گفت: امسال نیز مطابق سالهای پیش، شهرداری منطقه ۱۳ با اعزام و استقرار پرسنل، نیروها و تجهیزات در پهنه اعلامی نسبت به نظافت، خاکبرداری و علف زنی رنگ آمیزی، شستشو و کلیه مراحل آماده سازی پهنه مذکور اقدام می کند.

وی افزود:طی این فرایند که با همکاری کلیه ادارات معاونت خدمات شهری و محیط زیست در حال انجام است، ابتدا نیروهای خدمات شهری و فضای سبزتحت نظارت معاونت خدمات شهری و بازرسین و ناظرین سازمان  مدیریت پسماند و اداره کل خدمات شهری اقدام به پاکسازی کل پهنه نموده و سپس سایر ادارات نسبت به استقرار کانکس و رنگ آمیزی و چادر و سایر ملزومات اقدام می‌کنند.