به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، علی اصغر کمالی زاده دراین باره توضیح داد: نظر به لزوم وصول و تسویه بخشی از مطالبات بانک شهر از شهرداری تهران بر اساس مصوبه هیأت عامل بانک شهر و مستنداً به بند ۴ ماده ۶ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و با رعایت مواد ۸ و ۹ آئین نامه مذکور با تلاش و همت فراوان اداره املاک شهرداری منطقه ۴ این مهم به سرانجام رسید.

وی ادامه داد: در این راستا  با توجه به مصوبات شماره ۱۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵  هیأت مدیره و مصوبه شماره 1083973/350، مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ کمیسیون تهاتر سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و در راستای تسویه مطالبات بانک شهر  انتقال و واگذاری شش دانگ عرصه و اعیان(سرقفلی و ملکیت) یک واحد تجاری به پلاک ثبتی ۶ فرعی از ۳۵۳۱ اصلی قطعه ۲ تفکیکی  واقع در تهران، بهجت آباد، خیابان شهید محمد رحمتی بهمبری (هراز)، خیابان ولی عصر، پلاک ۱۸۲۱ همراه با نیم طبقه تجاری واقع در طبقه همکف انجام گرفت.

کمالی زاده با اشاره به عدد مذکور مبلغ را ۲/۷۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال وجه رایج کشور ذکر کرد.

شهردار منطقه ۴ فرآیند انجام شده را پروسه ای طولانی، سخت و برنامه ریزی شده ذکر کرد و آن را حاصل تلاش و برنامه ریزی کارشناسی شده اداره املاک این منطقه دانست.