به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ در این عملیات در بازه زمانی ۱۰ روزه  ۳۰۰۰۰ مترطول   کانال و ۸۶۰۰ متر طول مسیل لایروبی و حدود ۱۵۰ تن زباله و رسوب از بستر کانالها و مسیلها و حوضچه‌های رسوبگیر  جمع آوری زباله انجام شد. 

در این راستا باتوجه به هشدار های صادر شده از سوی هواشناسی  اکیپ پیمانکاری اداره مسیلها و قنوات در زمان های بارش نزولات آسمانی ضمن گشت زنی با تجهیزات کامل و مستمری در نقاط گلوگاهی آمادگی خود را جهت جلوگیری از هرگونه آبگرفتگی احتمالی در دستور کار قرار داده است.