به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۱۱ تهران طی نشستی رسمی با حضور ابوذر مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در دفتر شهردار منطقه۱۱ با همراهی جمعی از مدیران شهری؛ پرونده ۴۰ملک خاص از املاک منطقه برای تملک؛ مولدسازی؛ساخت و ساز؛ توسعه فضای سبز و .... بررسی شد .سید محمد موسوی شهردار منطقه۱۱ در این جلسه اذعان داشت: منطقه۱۱ ب دلیل مرکزیت در شهر و نیاز خاص به ارتقای سرانه ها جزو مناطق مهم شهر است .برخی املاک منطقه مشکلاتی دارند که نیاز است این مشکلات با کمک و مشارکت سازمان املاک مرتفع شود .او افزود : طبق گزارشی که به معاون محترم مالی و اقتصاد شهرداری تهران ارایه شد در راستای مولد سازی املاک اتفاقات خوبی در منطقه۱۱ افتاد اما برای محدوده بوستان بزرگ رازی و میدان راه آهن نیاز است که دقت بیشتری شود و مشکلات وضعیت این املاک برای ارایه خدمات بهتر به مردم مرتفع گردد .
مختاری مدیرعامل سازمان املاک نیز ضمن بررسی تک به تک چهل پرونده خاص املاک منطقه۱۱ گفت: امسال قریب به ۱۵ همت در تامین منابع در حوزه شهرداری تهران سازمان املاک اقدام کرد.سازمان املاک و مدیران صف در مناطق ۲۲ گانه،۱۵ همت در تامین منابع و ۷ همت در حوزه تملک اراضی مورد نظر، برای طرح های شهری انجام شد که هر دو مورد در طول تاریخ شهرداری بی سابقه است.در انتهای این جلسه پس از بررسی وضعیت املاک منطقه۱۱ با همراهی مدیرعامل سازمان املاک و شهردار منطقه از برخی پرونده های خاص ملک در مرکز شهر بازدید میدانی به عمل آمد .