به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، حمید جوانی شهردار، به برخی زمینه های تعامل و همکاری شهرداری این منطقه با سازمان بهزیستی استان تهران اشاره کرد و ابراز داشت: ساماندهی کودکان کار و افراد زباله گرد با مشارکت و همراهی شهرداری و بهزیستی در سه شیفت کاری اجرا خواهد شد که قطعاً تاثیر بسزایی در ساماندهی آسیب های اجتماعی در این منطقه خواهد داشت . 

جوانی درخصوص تعاملات فی مابین شهرداری و بهزیستی استان تهران تاکید کرد و افزود: در همین راستا، شهرداری منطقه ۳ این آمادگی را دارد تا با در اختیار قراردادن فضای آموزش به سازمان بهزیستی استان تهران در سرای محلات جهت برگزاری کارگاه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و همچنین کسب مهارت های اجتماعی کمک کند.