به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، شهریار افندیزاده با اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر اجرای تغییر ساعت کار ادارات از ۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۳ از ساعت ۶:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ گفت: با توجه به تغییرات اعمال شده توسط دولت، اجرای طرح ترافیک در شهر تهران از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ می‌باشد و هیچگونه تغییری نخواهد داشت. 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرتهران با اشاره به آمار جابجایی های انجام شده در طول شبانه روز در پایتخت، افزود: آمار روزانه در شهر تهران حدود ۲۰ میلیون سفر است که از این میزان، حدود ۴۳ درصد را سفرهای شغلی و حدود ۱۸ درصد را سفرهای آموزشی به خود اختصاص می‌دهند.   

افندیزاده با بیان اینکه عمده این سفرها در   ساعات اوج صبحگاهی، به صورت همزمان انجام می‌شود، افزود: سفرهای آموزشی که حدودا ۶۰ درصد از سهم ۱۸ درصدی سفرهای آموزشی را به خود اختصاص داده که با توجه به تعطیلی مدارس، می تواند ۱۰ درصد کاهش را ایجاد نماید و همچنین با توجه به تغییر ساعت کار ادارات، می‌توان اینگونه بیان کرد که سهم سفرهای کارمندان در بخش عمومی و دولتی که حدود ۲۰ درصد از مجموع سفرهای شغلی را در برمی‌گیرد با اجرای طرح تغییر ساعت کاری ادارات، به دلیل جابجایی سفرهای شغلی حدود ۹ درصد، کاهش می یابد.  

 مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرتهران با اشاره به کاهش همزمان تعداد سفرهای آموزشی دانش آموزان و دانشجویان، افزود: پیش‌بینی می‌شود در ساعت اوج صبحگاهی حدود۲۰ درصد، کاهش بار ترافیک صبحگاهی را نسبت به دوره قبل از اجرای طرح تغییر ساعت کار ادارات و تعطیلی مدارس است که این میزان درصد کاهش، به ساعات دیگری از روز منتقل و یا حذف می‌شوند.