به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، این طرح که از ابتدای سال 1403 توسط معاونت برنامه ریزی،توسعه منابع انسانی در قالب یکی از 31 پروژه طرح ارزشمند "کوک چهارم" خاص شهرداری منطقه 4 تعریف شد، در حال حاضر در دست اجرا می باشد.

در راستای اجرای این طرح، اداره آموزش اقدام به دریافت پیشنهادات کارکنان درخصوص بهبود شرایط کاری خود از طریق تهیه و ارسال پرسشنامه نموده است.

در حال حاضر پرسشنامه ها برای تمامی کارکنان شهرداری منطقه اعم از رسمی،قراردادی و شرکتی و غیره از طریق اتوماسیون اداری ارسال و 19 خردادماه سال جاری به عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به اداره آموزش تعیین شده است.

در ادامه طرح، پرسشنامه های دریافتی به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پروژه هایی به تفکیک هر حوزه کاری با هدف جلب رضایت کارکنان تعریف و در سال جاری به مرحله اجرا درخواهد آمد.

در انتها خاطر نشان می نماید، کیفیت و کمیت پاسخ های دریافتی در ارزشیابی کلی حوزه ها موثر خواهد بود.