به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومى اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهردارى تهران؛ سارا کیسه چى با اشاره به اینکه فعالیت‌های انسانی برای رسیدن به توسعه و رفاه موجب ضربه زدن به طبیعت  و حیات موجودات زنده دیگر شده به حدی که امروز بحران محیطزیست وجود دارد. گفت: روز جهانی محیط زیست فرصتی است تا اندیشیدن به راه حل های، موثر در کاهش  تخریب زمین و محیط زیست در کانون توجه عموم مدیران و برنامه ریزان و شهروندان قرار گیرد.

مدیر روابط عمومى اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهردارى تهران اظهار داشت:  برنامه های گرامیداشت هفته محیط زیست امسال با شعار ملی "سهم من در تداوم حیات" برگزار گردید و از آنجا که جلب مشارکت آگاهانه و داوطلبانه شهروندان در جهت بهبود وضعیتمحیط زیست کلانشهر تهران و ارتقاء دانش شهروندان در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی و سبک زندگی دوستدار محیط  زیست از جمله اهداف سیاست گذارى ها بوده است، اکران فرهنگى "سهم من در تداوم حیات " در سطح پایتخت  از سوى سازمان زیباسازى صورت پذیرفته است .