به گزارش اکونا پرس،

به  نقل از اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، حق‌بین در جریان بازدید مذکور بر اهمیت افزایش تجهیزات و نیروی انسانی متخصص به منظور تسریع در پیشروی عملیات اجرایی و بهره‌برداری از پروژه تاکید کرد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، کلان‌پروژه شاخه غربی بزرگراه یادگار امام (ره) را پیچیده‌ و گسترده‌ترین پروژه عمران شهری برشمرد و توسعه اقدامات اجرایی متناسب با ابعاد پروژه را ضروری دانست.

با قطعی شدن انسداد میدان جی، به زودی عملیات اجرایی در تمامی نواحی پروژه شاخه غربی بزرگراه یادگار امام (ره) گسترش چشمگیری پیدا می‌کند.