به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل برنامه ریزی، سرمایه انسانی امور فنی و عمرانی شهرداری تهران: مرتضی سرمدی معاون تحول سازمانی اداره کل با اشاره به برگزاری هجدهمین نشست شورای هماهنگی واحد توسعه شهری و زیرساخت مناطق 22 گانه افزود: در این نشست درخصوص فرآیند انجام آزمایش تراکم خاک و تهیه شیت های آزمایشگاهی ، هماهنگی مناطق 22 گانه با شرکت های خدمات رسان درخصوص لزوم ایمن سازی دریچه های شرکت های خدمات رسان ، ارسال گزارش تعداد اخطاریه های ارسالی از سوی مناطق به شرکت های خدمات رسان به اداره کل ، مکاتبه لازم با سازمان فناوری اطلاعات جهت معرفی کاربران و ایجاد حساب کاربری و برقراری دسترسی درخصوص پاسخ به استعلامات شرکت خاکریزآب در محدوده شهرداری مناطق 22 گانه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم اخذ گردید