به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، جانشین شهردار تهران در این بازدید از نزدیک در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در این پروژه قرار گرفت و نکاتی را به منظور تسریع در روند تکمیل و پیشرفت پروژه و رفع موانع و چالش های موجود متذکر شد.