به گزارش اکونا پرس،

‌به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه١٢ تهران؛ فرزاد هنرور، با بیان اینکه برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌رسانی در موضوعات مختلف اداره امور شهر از‌جمله محیط‌ زیست تعطیلی‌بردار نیست و در طول سال با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف در نواحی شش‌گانه این منطقه اجرا می‌شود، افزود: به‌منظور تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان منطبق با نیاز‌ها و خواسته‌های آنان و همچنین افزایش مخاطبان برنامه‌های آموزشی، برپایی تور‌های گردشگری و علمی مجزا برای بانوان، دانشجویان، دانش‌آموزان، سال‌مندان و توانیابان شهر، با موضوعات مختلف دردستورکار قرار‌گرفته است.

‌سعید شیرازی، رئیس اداره محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری منطقه١٢ تهران، درباره اولین تورگردشگری و علمی تابستانه در پارک شهر تهران گفت: دراین برنامه بانوان شرکت کننده ضمن بازدید از ساختمان و فضای داخلی کلینیک آموزش و مشاوره گل و گیاه شهرداری منطقه دوازده، با تاریخچه تاسیس و شکل‌گیری کلینیک، وظایف و ماموریت‌های آن آشنا و در ادامه با راهنمایی کارشناسان اداره فضای سبز این منطقه، چگونگی کاشت و نگهداری گیاهان آپارتمانی متناسب با فضا و نور خانه و محل زندگی را یاد گرفتند.

شیرازی، تاکید کرد: ترویج و اشاعه فرهنگ نگهداری از گیاهان آپارتمانی درجامعه، به نوعی شهروندان را برای حفظ و مراقبت بیشتر از محیط‌زیست شهری تشویق و ترغیب می‌کند.