به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، بررسی و جمع بندی دستورالعمل بسته تشویقی نوسازی در املاک اوقافی با حضور مدیران سازمان نوسازی شهر تهران و سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه موانع نوسازی املاک اوقافی و چرایی کندی روند نوسازی در این املاک مطرح شد. طبق گزارش سازمان نوسازی شهر تهران ۳۰ محله به عنوان محلات کم برخوردار با مسائل وقفی معرفی شدند که ۲۶ محله آن به دلیل پیچیدگی های حقوقی، صرفه پایین اقتصادی ساخت در این محدوده ها، پذیره های دریافتی توسط سازمان اوقاف دچار عقب ماندگی جدی در حوزه نوسازی هستند.

به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، شهرداری تهران طی سال های گذشته مقاوم سازی و پایدار سازی سقف های لرزان را راهبرد اصلی خود در بافت فرسوده قرار داده چرا که بطور مستقیم با جان انسان در ارتباط است.

هدایت در این جلسه عنوان کرد: مدیریت شهری با هدف تسریع نوسازی، در خصوص تراکم و عوارض صدور پروانه برای املاک و پارسل های مسکونی واقع در بافت فرسوده بسته تشویقی تعریف نموده که باعث رشد نوسازی شده است. علی رغم رشد نوسازی بافت های فرسوده در خصوص املاک اوقافی کماکان عدم نوسازی و فرسودگی کالبدی این املاک یک مساله جدی است.

مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی به عنوان متولی این حوزه در ادامه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده ارائه کرد.

به گفته وی  طی شش ماه گذشته جلسات متعدد با نمایندگان سازمان نوسازی شهر تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد که خروجی آن  تدوین و جمع بندی دستورالعمل بسته تشویقی نوسازی در املاک اوقافی است.

و نهایتا معاون اسناد و ثبتی اوقاف و امور خیریه ضمن همراهی و موافقت با متن دستورالعمل، قول مساعد جهت ابلاع آن و برنامه ریزی مشترک دادند که مقرر شد همکاری های مشترک فی مابین سازمان نوسازی شهر تهران و سازمان اوقاف و امور خیریه مستمر باشد.