به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۴، علی اصغر کمالی زاده دراین بازدید گفت: اجرای مستمر طرح بازدیدهای ۳۶۰ درجه در ۴ محور تحولی بنیادین را در پی خواهد داشت.

شهردار منطقه ۴ خاطرنشان کرد: با ارتقاء سطح نگهداشت شهر و خدمت رسانی بیشتر به شهروندان، مردم از نزدیک با اقدامات، برنامه ها و پروژه های در دست اقدام آشنا شده و خود را همپای مدیریت شهری احساس کرده، رضایت خاطرشان افزوده می شود.

وی گفت: نظارت های میدانی ۳۶۰ درجه درمنطقه ۴ در ارتقاء طرح تحول نگهداشتی شهر به خوبی یاری رسان خواهد بود. یکی از اصلی ترین اهداف نظارت میدانی و ستادی اشاعه این رویکرد نظارتی تا قبل از نظارت واحد های ستادی مرکز، خود منطقه مشکلات را احصاء و برطرف کند.

شایان ذکر است در این بازدید شهردار منطقه ۴ از نزدیک وضعیت مطلوب و نامطلوب ناحیه را رصد و دستورات لازم را صادر کرد. از جمله مسائلی که دراین بازدید به آن اشاره شد، مبحث مناسب سازی تقاطع ها،کارگاه های فعال، طرح نوماند، اجرای طرح الگوی خدمت، وضعیت نگهداشت شهر از جمله رفت و روب، جانوران موذی، زباله گردهای غیرمجاز، وضعیت بوستان ها و فضاهای سبز شهری، المان های ترافیکی_ شهری_ بوستانی، سرپناه ایستگاه های اتوبوس، مخازن زباله، خط کشی ها، آسفالت و .... بود.

گفتنی است بعد از این بازدید جلسه کمیته فنی و نظارت بر عملکرد منطقه ۴ در ساختمان ناحیه ۸ برگزار و به برنامه ها و فعالیت های مختلف رسیدگی شد.