به گزارش اکونا پرس،

صدرالدین علی پور رئیس این مرکز در نشست مشترک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اولویت شهرداری تهران در بحث بهینه سازی مصرف انرژی گفت: شهرداری تهران جزو پیشگامان در زمینه توسعه انرژی های تجدید پذیر و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور است. 

وی خاطر نشان ساخت: بررسی و بازبینی اسناد سیاستی، قوانین و استانداردهای کارایی انرژی و محیط زیست در کنار بر چسب انرژی ساختمان با هدف طراحی برنامه راهبردی و عملیاتی بین بخشی و اجرای آن، اجرای پروژه های پایلوت کارایی انرژی و محیط زیست در ساختمان های نمونه و اجرای فرایند ارزیابی و صحه سنجی، ایجاد تحول ساختار بازار انرژی در بخش ساختمان با آموزش حرفه ای تمام ذی نفعان زنجیره ارزش کارایی انرژی و محیط زیست در کنار مشوق ها و جریمه ها در جهت توسعه طرح های پیشنهادی فرایند تامین مالی، از رویکردهای این پروژه برای رسیدن به چشم انداز مطلوب است.

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه گفت: در این راستا مقرر شد تا تعداد 10 ساختمان نمونه در شهر تهران به منظور ممیزی انرژی، اجرای راهکارهای منتخب بهینه سازی مصرف انرژی و بررسی کاهش میزان مصرف انتخاب شود، که یکی از این ساختمانها جهت اجرای طرح پایلوت، پس از بررسی های لازم، ساختمان مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران است که می تواند بعنوان الگوی نمونه و مناسب برای شهروندان قرار گیرد.

لازم به ذکر است: پروژه اصلاح سیاست ها و تحول بازار برای افزایش کارایی انرژی ساختمان های مسکونی و تجاری، اداری که خود منجر به کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی می شود، با همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (  GEF)  و برنامه عمران ملل متحد (UNDP) از آگوست سال 2016 میلادی شروع به کار نموده است.