به گزارش اکونا پرس،

محمود واعظی روز چهارشنبه درخصوص مصوبات دولت در بودجه سال 1398 گفت: در این هفته 3 جلسه فشرده و فوق العاده درباره تبصره های بودجه تشکیل دادیم و این تبصره ها را تا 95 درصد به پایان رساندیم و قرار شد برخی فعالیت ها انجام شود و تا یکشنبه شب آینده به جمع بندی برسد.
وی ادامه داد: ما بیشتر روی تبصره ها بحث کردیم قیمت و حجم روزانه نفت موضوعاتی است که تا نیمه آذرماه یعنی زمانی تقدیم لایحه بودجه به مجلس توسط کارشناسان نهایی می شود.