به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، مجید صالحی فیروز آبادی مدیر اداره روابط عمومی شهرداری این منطقه با بیان خبر فوق اظهار داشت: سید مجتبی تقوی نژاد معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به همراه کارشناسان این معاونت،با هدف سنجش و ارزیابی نحوه برگزاری و فرایند قبل و حین اجرای ملاقات مردمی شهردار در منطقه یک، در دومین جلسه ملاقات مردمی سید حمید موسوی شهردار این منطقه در سال جدید، حضور یافت. 

وی افزود: نظارت ستادی مرکز ارتباطات که به صورت دوره ای در کلیه مناطق شهرداری تهران انجام می شود در شناسایی نقاط قوت و ضعف ارتباطات مردمی و برقراری تعاملات سازنده و موثر با شهروندان، راهگشاست و امیدواریم ضمن آگاهی از این دیدگاههای کارشناسانه، بتوانیم به نحو شایسته تری به شهروندان منطقه یک خدمت کنیم.