به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  روابط عمومی شهرداری منطقه۶ ،معاون خدمات شهری شهرداری تهران در این نشست از اجرای طرح جهادی نگهداشت شهر با محوریت «شهر، شهروند و شهرداری» خبر داد و بر توجه ویژه بر روند اجرای این طرح تاکید کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نظارت بر عملکرد پیمانکاران، تفکیک زباله از مبدا، شستشوی مخازن و زیرمخزنی ها و مباحثی از این دست تاکید کرد و گفت:با دقت بسیار بر تمامی موضوعات خدمات شهری نظارت کامل داشته باشید. معاون شهردار تهران ضمن تاکید بر تدابیر شهردار تهران مبنی بر «افزایش کیفیت خدمات» خاطرنشان کرد:خواسته ها و نیازهای شهروندان را در حوزه خدمات شهری رصد کنید و با تمام توان در جهت خدمات رسانی مطلوب به شهروندان گام بردارید وی بر بازدید میدانی از سطح نواحی و تسریع در رفع مشکلات تاکید کرد و گفت:کارها و اقدامات شما در سطح منطقه گویای عملکرد شما است و ما انتظار داریم که شهر تهران در تمامی موضوعات خدمات شهری بویژه در حوزه نگهداشت همیشه تمیز و آراسته باشد.