به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 5 ، فرهنگ سازی آشنایی با حفظ محیط زیست حریم با مشارکت اداره حریم معاونت شهرسازی ، معاونت امور اجتماعی وفرهنگی واداره محیط زیست منطقه برای کودکان پیش دبستانی انجام شد. 

 براساس این خبر، این تور نیم روزه آموزشی از فرهنگسرای فردوس آغاز و با بازدید و پیاده روی کودکان در مجموعه گردشگری کوهسار ادامه یافت .

در این برنامه ، کودکان با مفاهیمی نظیر شیوه های حفظ طبیعت ، نگهداری از فضای سبز بکر حریم، آشنایی با مفهوم حریم، جلوگیری از ریختن زباله در طبیعت و آسیب نرساندن به درختان آشنا شدند و به آن ها آموزش داده شد که حفظ طبیعت بکر و نگهداری از آن، از وظایف ما است و این منابع، امانتی در دست انسان های امروز برای تحویل به نسل آینده است .

حمید رضا مقیمی رئیس اداره حریم منطقه، با اشاره به وسعت 105 کیلومتر مربعی حریم منطقه که شامل روستاها و فضاهای سبز است، بر لزوم این فرهنگ سازی اشاره کرد و خواستار همکاری والدین در صیانت ازحریم منطقه و جلوگیری از ساخت و ساز در طبیعت بکر حریم شد.   

 وی افزود : بدون شک این بستر سازی در منطقه مستمر بوده و کودکان سرمایه هایی هستند که می توان برای حفظ منابع طبیعی ،مورد آموزش قرار بگیرند تا در خانواده ها نماینده حفظ محیط زیست باشند تا بستر برای "حریم دوستی" و صیانت از باغات و فضای سبز در منطقه فراهم شود.

والدین یکی از کودکان شرکت کننده در این برنامه ، اقدام شهرداری منطقه را برای آشنایی کودکان با مفاهیم حریم و حفظ محیط زیست ارزنده خواند.