به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 18 ، پروین عامری مهاباد با اشاره به اهمیت هماهنگی مناطق مختلف در وارد کردن مستمر آمار به سامانه تحلیل اطلاعات موسوم به داشبورد اظهار داشت : طی نشستی که با حضور مسئول دایره تحلیل اطلاعات سازمان فنآوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران ، سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی ، مدیران دوائر مختلف حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و مسئولین آمار حوزه های مختلف معاونت منطقه برگزار شد ، توضیحاتی جامعی در خصوص اهمیت بهره برداری از پنل های موجود در سامانه تحلیل اطلاعات بویژه پنل داشبورد مدیریتی مناطق ارائه گردید. 

وی همچنین ادامه داد : تشریح فرآیند وارد کردن آمار به سامانه تحلیل اطلاعات و تداوم تعامل و همکاری حوزه های مختلف در جهت بارگزاری اطلاعات به داشبورد مناطق از دیگر موضوعات و مباحث مطروحه در این کارگاه بود که توسط مسئول دایره تحلیل اطلاعات سازمان فنآوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای حاضرین تبیین شد.