به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  روابط عمومی شهرداری منطقه 3، کارکنان شهرداری تهران باید نسبت به قوانین و مقررات این سازمان بخصوص ضوابط مربوط به معاونت شهرسازی و معماری بیش از پیش مسلط باشند که این امر نیازمند ارتقای سطح آموزش آنها در این زمینه است.
مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ابراز داشت:شهرداری تهران سه شعبه  هیئت بدوی و  یک شعبه تجدید نظر دارد که تمام تلاششان را می کنند تا آرای همکاران را براساس عدالت و صادر نمایند . با این حال اگر شخص پس از رسیدگی به پرونده های بدوی، نسبت به رای صادره معترض باشد در صورت قابلیت تجدیدنظر می تواند به هیئت تجدید نظر اعتراض نماید و در صورت قطعی بودن می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت نماید .
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که تخلف کارکنان توسط شهروندان احصاء و اعلام شود موارد اعلامی بصورت مستقیم و غیرمستقیم رسیدگی خواهد شد.
در ادامه داودی مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری افزود: کارگروه هایی در دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای رسیدگی به تخلفات کارکنان تشکیل شده که اعضای آن 40 نفر از کارمندان رسمی شهرداری تهران با سابقه بالای 13 سال می باشند که هر کدام در حوزه تخصصی شان به تسریع پرونده ها یاری می رسانند.
وی گفت: کارکنان شهرداری تهران باید نسبت به قوانین و مقررات این سازمان بخصوص ضوابط مربوط به معاونت شهرسازی و معماری بیش از پیش مسلط باشند که این امر نیازمند ارتقای سطح آموزش آنها در این زمینه است.
داودی تصریح کرد: در طی سنوات گذشته که دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ایجاد گردیده پرونده های کمی به دادگاه ارجاع شده اما اگر مشخص شود که پرونده ی فرد جنبه ی کیفری نیز دارد بطور حتم  باید به دادگاه ارجاع شود .
مصطفی سلیمی شهردار منطقه 3 نیز گفت: شناسایی راهکارهایی جهت داشتن سیستمی سالم، توانمند، قوی و دور از گزند آسیب ها بسیار حائز اهمیت است.
وی ابراز داشت: از دریچه ی حقوق شهروندی، تاکنون خدمات مطلوبی به شهروندان ارائه شده است
شهردار منطقه 3 خاطرنشان کرد: تجربیات بخش های خدماتی نشان می دهد تغییر سیستم سازمان ها و نهادهای خدمات دهنده به شهروندان سبب صرفه جویی در وقت و انرژی آنها، حذف مراجعات کاذب به مراکز خدماتی و توانمندی سرمایه های مادی و معنوی توسعه جامعه می شود.
سلیمی افزود: با ارتقای تخصص، افزایش شفافیت و اصلاح سیستم در شهرداری باید ساختار و سیستم جوابگویی به شهروندان را تقویت کنیم.
ابوتراب معاون هماهنگی و پیگیری ویژه دفتر شهردار تهران گفت: انسان جایز الخطاست و ممکن است سهوا ضابطه ای، ملاک عملی یا قانونی را نادیده بگیرد که حاشیه هایی از مسائل پیرامونی آن بیرون می آید
وی بیان کرد: براساس تجربیاتی که در محیط کار و خدمت به شهروندان کسب نموده ام به این نتیجه رسیده ام مسائل نهفته در زمینه کاری با شناختی که افراد یک سازمان از مسائل خصوصی و عمومی کسب می کنند همچنین آشنایی آنها با حد و اختیارات جمعی و فردی با شناخت به قوانین و مقررات موجود مستتر می شود.
معاون هماهنگی و پیگیری ویژه دفتر شهردار تهران خاطرنشان کرد: در مواردی که شهروندان به شما مراجعه می کنند با استفاده از بخشنامه های جدید درصدد رفع مشکلاتشان باشید.
آبرودی مشاور شهردار تهران در امور ایثارگران و دبیر هیات مرکزی گزینش شهرداری تهران دیگر سخنران این نشست گفت: یکی از وظایف هیات مرکزی گزینش شهرداری تهران، صیانت از حق و حقوق شهرداری است و نگاهی همراه با  رفعت اسلامی و اغماض به این مجموعه داشته باشیم.
سلسله نشست های رعایت حقوق شهروندی در منطقه 3 تهران با حضور داودی مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری،آبرودی مشاور شهردار تهران در امور ایثارگران و دبیر هیات مرکزی گزینش شهرداری تهران، ابوتراب معاون هماهنگی و پیگیری ویژه دفتر شهردار تهران، سلیمی شهردار منطقه 3 و مدیران منطقه برگزار شد.