به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه 13 ، جوان، سرپرست معاونت فنی و عمرانی با اشاره به برگزاری این جلسه گفت : با هماهنگی های صورت گرفته ، اجرای کلیه عملیات حفاری به جز حفاری های اضطراری از تاریخ 15 شهریور ماه الی 15 مهر ماه ممنوع شد.

وی افزود: در جهت بهبود وضعیت حفاری های اضطراری منطقه و طبق دستور العمل نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران ، کلیه شرکت های خدمات رسان نسبت به نظارت دقیق تر در روند اجرا و نوع حفاری های اضطراری دقت نظر و اهتمام دارند.