به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی برج میلاد،مراسم بزرگداشت روزجهانیگردشگری باعنوان"تهران مقصدگردشگری"  فردا دوشنبه هشتم مهرماه ها درسالن همایشهای بین المللی برج میلاد برگزارخواهدشد.

این مراسم ساعت9صبح الی12برگزاروبه شرکت کنندگان گواهی حضورتوسط دانشگاه علامه طباطبایی اعطامی شود.