به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، علی اکبرکریمی پور ،معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه با تاکید بر اهمیت امر آموزش و فر هنگ سازی برای رسیدن به اهداف نگهداشت شهر و تحقق شعار «تهران شهری برای همه»، افزود: غرفه های بازیافت به عنوان مهم ترین مراکز ارتباطی با شهروندان در امر ترغیب و مشارکت در طرح تفکیک پسماند از مبداء وافزایش میزان پسماند تحویلی نقش بسزایی دارند.

به گفته وی، در این راستا اداره مدیریت پسماند منطقه برنامه ریزی آموزشی به منظور بهره گیری از گروه های مخاطب اثرگذار را در 13 غرفه شاخص منطقه آغاز کرده که تا پایان مهر ادامه دارد.

کریمی پور به اقدامات انجام شده در این طرح اشاره کرد و گفت: آموزش چهره به چهره، برپایی ایستگاه های اطلاع رسانی و آموزشی بازیافت در مجاورت غرفه های بازیافت،  مساجد و حسینه های  نزدیک به محدوده غرفه ها ، آموزش میدانی در بوستانها و توزیع  بسته های آموزشی به شهروندان در این طرح اجرا می شود.

وی ادامه داد: این طرح به منظور آشنایی و فرهنگسازی دانش آموزان با موضوعات مدیریت پسماند نیز در مدارس با عنوان «مدرسه ما» برگزار می شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه اضافه کرد: در پایان این طرح نظرسنجی از مراجعین به منظور بهره مندی از نظرات و پیشتهادات آنان انجام می شود.