به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش، تورج فرهادی در جمع مدیران منطقه گفت: در حوزه عمرانی توجه به نگهداشت و زیرساخت های شهری و کیفیت آسفالت و لکه گیری ها و وضیت انهار مورد توجه است. 

فرهادی تاکید کرد:کارگاههای عمرانی ساختمانی سطح منطقه به طور جدی نیاز به ساماندهی دارد.

شهردار منطقه شش با بیان اینکه حوزه اجتماعی نقش مهمی در هم افزایی اقدامات اجرایی و به نتیجه رسیدن فعالیت های مدیریت شهری دارد، ادامه داد:برای تحقق درآمد پایدار نیز باید بطور جدی در زمینه جلب مشارکت سرمایه گزاران  تلاش کنیم.

به گفته شهردار منطقه شش عدالت در تخصیص منابع و هزینه ها باید سرلوحه عملکرد حوزه مالی و اقتصاد شهری باشد.

فرهادی اضافه کرد: توجه به تاثیر منظر و نمای شهری در زندگی شهروندان، زیبایی کالبدی شهر را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد. 

شهردار منطقه شش بیان کرد: جلب اعتماد شهروندان به عنوان مهمترین اصل کاری باید سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد.نبود اعتماد شهروندان به مدیریت شهری، کاهش مشارکت مردم و از بین رفتن انسجام سیستم را درپی دارد. 

شهردار منطقه شش با بیان اینکه تلاش همه جانبه برای بهبود و کیفیت نگهداشت شهر در دستور کار اول منطقه است، اضافه کرد: وظیفه ذاتی ما خدمات رسانی  در حوزه نگهداشت به شهروندان است و باید به صورت شبانه روزی در این زمینه تلاش کنیم.