به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش؛حناچی در ادامه افزود:تهران بیش از ۲۰۰ سال است که در حال توسعه کالبدی و افزایش جمعیت است، هرچند که این ظرفیت در حال تکمیل شدن است. 

تهران واجد ارزش های تاریخی است و‌ از این منظر روزی تنه به تنه اصفهان می زد. 

در حال حاضر ارزش های فرهنگی و تاریخی تهران در پس فعالیت های اقتصادی و معضلاتی مانند ترافیک و آلودگی هوا گم شده است. 

باغ های تهران، مواریث تاریخی و طبیعی و ارزش های دوره معاصر از موضوعاتی است که باید به آن بپردازیم و هفته تهران فرصتی است که با این ارزش ها آشنا شویم.