به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، کاظم کمالی نسب  با اشاره به اجرای موفق طرح راهوند گفت: در قالب این پروژه، مجموعه طرح‌های گرافیکی در مسیر رفت و آمد دانش آموزان پیش بینی شده تا شادی و نشاط این قشر از جامعه را همزمان با روز جهانی کودک فراهم کند.

وی ابراز داشت: بازدید از مرکز آموزش مهارت های رفتای کودکان و نوجوانان(فرآموز)، برگزاری کارگاه آموزشی سلامت محور ویژه والدین، کانون های کودک در خانه های سلامت و بازدید مدیران شهری از مدراس و مراکز افراد دارای معلولیت در روز جهانی کودک برگزار می شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 3 اظهار داشت: روز جهانی کودک بهانه ای برای ورود به جهان کودکان است و برای ورود به این جهان باید آگاهی های خود را فراموش کنیم و با ناآگاهی های کودکانمان همراه شویم.

کمالی نسب ابراز داشت: کودکان برگت زندگی و سرمایه های آینده جامعه به شمار می آیند، آنان برای رشد و بالندگی خود، نیازها و در مفهوم دقیق تر حقوقی دارند که باید به دسترسی به آن پرداخت.

برنامه های ویژه روز جهانی کودک از 13 تا 19 مهر ماه برگزار می شود.