به گزارش اکونا پرس،

ad6aaa4f-5b35-4d26-b007-2f289996567f

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه نه؛