به گزارش اکونا پرس،

حق‌شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با مهم برشمردن اهمیت تاریخی و فرهنگی شهر تهران عنوان کرد:تهران با اهمیت تاریخی خاص خود، به عنوان کلان شهری مهم از منظر فرهنگی و میراثی مطرح است که می تواند به عنوان ظرفیت های گردشگری شهری مورد توجه قرار گیرد،درهمین راستا توجه به موضوعات فرهنگی مناطقی از تهران نظیر منطقه۶  بعنوان قلب تپنده فرهنگی تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تورج فرهادی، شهردار منطقه۶ تهران در این دیدار گفت: هدف ما شناسایی و معرفی هرچه‌ بیش‌تر ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی این منطقه پایتخت است و در همین راستا تلاش می‌کنیم تا با رویکردی کاملا فرهنگی در سطح مدیریت شهری، ارزش های جدید معاصر را بر ارزش های قدیمی بیفزاییم و در راستای افزایش حس تعلق شهروندان به تهران بکوشیم.