به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش، تورج فرهادی گفت: همه ما به صورت یک تیم و به منظور پیشبرد اهداف مدیریت شهری فعالیت می کنیم. 

او با بیان اینکه به لحاظ کمی و کیفی باید خدماتمان را برای مردم ارتقا دهیم، گفت:  تمام شهروندان با هر شغلی وظیفه ای بر عهده داشته و بهبود خدمات رسانی سبب می شود هر فردی در هر جایگاهی خدمات بهتری ارائه کند. 

شهردار منطقه شش تصریح کرد: وظایف شهرداری برای بهتر شدن زیست شهری و اجتماعی مردم مشخص است و فلسفه تمام مشاغل خدمت است. 

فرهادی تصریح کرد: باید شرایطی را در شهر ایجاد کنیم که مردم احساس کنند در خانه آرام خود زندگی می کنند و قاعدتا  احساس مهربانی، اعتماد و مشارکت در جامعه بیشتر خواهد شد. 

به گفته شهردار منطقه شش همه ما این فرصتها را در اختیار داریم و نباید آن ها را از دست بدهیم.

فرهادی با اشاره به ایام ماه محرم گفت: هرجا حق را بگویید و در حق صبوری کنید آن روز عاشورا و آن زمین کربلاست و هیچ حقی بالاتر از این نیست که بتوانیم به مخلوقات خدا خدمت کنیم.