به گزارش اکونا پرس،
سامانه خرید مجازی نابینایان با هدف بهبود خدمات رسانی به افراد نابینا و کم بینا با حضور مسعود سریع القلم مدیر عامل شرکت شهروند، علی اکبر جمالی مدیر عامل انجمن نابینایان ایران و مسئولین سازمان بهزیستی کشور به بهره برداری رسید.