به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش؛جوکار اضافه کرد: در این طرح  تمامی واحد های خدمات شهری ناحیه با 40نفر کارگر خدمات شهری و فضای سبز  حضور دارند و عملیات رفت و روب و شستشوی کامل تمامی المانهای شهری، بهسازی فضای سبز و پاکسازی سطح بلوار  انجام شد.