به گزارش اکونا پرس،

در ادامه شهردار منطقه از لایروبی انهار روباز سطح منطقه بازدید و بر نظافت آنها و جلوگیری از آبگرفتگی تاکید کرد.

براساس این گزارش، محمدی ابتدای صبح امروز  نیز با استفاده از مترو به ساختمان مرکزی شهرداری تهران رفت و در محل کار خود حاضر شد. همچنین مسئول و عوامل اجرایی 137 ناحیه دو نیز با دوچرخه مأموریت های خود را انجام دادند.