به گزارش اکونا پرس،

این طرح در راستای ارائه خدمات بهینه به شهروندان محترم، افزایش سطح کیفیت خدمات و کاهش تعداد درخواست ها و پیامهای مردمی سامانه 137 و 1888، در مقیاس محله انجام می شود و در آن همه برنامه های این حوزه از جمله تنظیف، فضای سبز، زیباسازی، مبارزه با جانوران مضر شهری، حذف زوائد فیزیکی و ... یکباره در آن محله انجام می شود.