به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، در عملیات تراش و روکش نیمه مکانیزه از 600 تن آسفالت استفاده شده است.

با توجه به اینکه لوله کشی در فضای سبز شکل منظمی ندارد، پس از آبیاری فضای سبز، احتمال نشست زمین وجود دارد که برای عابرین به خصوص موتورسواران خطرآفرین است.

در این رابطه، نوار خام خیابان های اختیاریه جنوبی و شمالی، عابدین زاده، جهانی نیا، قلندری، نعمتی، دیباجی تا سر سنجابی، هنگامه شرقی  مرمت شد.

رضایتمندی شهروندان سرمایه و تکیه گاهی برای شهرداری است به همین علت، با جلوگیری از کنده کاری های بی جا و مدیریت حفاری های اجتناب ناپذیر، از تخریب آسفالت خیابان ها و معابر عمومی جلوگیری می شود.